Welkom!

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website. Op deze site kunt u lezen wat OBS De Velduil  zo’n bijzondere school maakt. Het geeft een eerste indruk van onze visie en de unieke kenmerken van onze fijne school.

Maar onze school is zo veel meer dan je in woorden en beelden kunt omschrijven. Daarom nodig ik u van harte uit om langs te komen en met ons in gesprek te gaan. Wees welkom.

Wat maakt De Velduil zo bijzonder?

Een betrokken, ambitieus en enthousiast team dat samen werkt aan goed onderwijs

Gespecialiseerd hoogbegaafdenonderwijs

Een laagdrempelige, open en eerlijke cultuur, waarbij iedereen aanspreekbaar is en de deur altijd open staat

Effectieve dagindeling met stamgroepen in de ochtend (basisstof) en gecombineerde groepen in de middag (zaakvakken en projecten)

Prettige schoolgebouwen, met eigentijdse apparatuur, fijne speelhoeken en veel buitenruimte. We werken op twee locaties. Locatie Beverakker is voor de groepen 1 t/m 4 en locatie Eggeveld voor groepen 5-8

Betrokken ouders die een actieve bijdrage leveren in de MR, Ouderraad, klankbordgroepen en andere ondersteunende activiteiten

Tussen- en naschoolse opvang en activiteiten op de eigen locatie

Persoonlijke aandacht, met zoveel mogelijk maatwerk ieder kind