OBS De Velduil kiest Jeanne Dekkers als architect (ver)nieuwbouw

In de aanloop naar de definitieve plannen m.b.t. de (ver)nieuwbouw op Eggeveld 4-6 heeft Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) onlangs gesprekken gevoerd met vier architectenbureaus. Hieruit is gekozen voor Jeanne Dekkers Architectuur uit Delft. Dit bureau combineert aandacht voor de omgeving en duurzaamheid met esthetiek en functionaliteit. De komende weken gaan zij aan de slag met ontwerpschetsen en een kostenraming, die vervolgens met de gemeente en Stichting OOH zullen worden besproken. Naar verwachting zullen de eerste ontwerpschetsen begin 2020 aan ouders en buurtbewoners worden gepresenteerd.

Architect Jeanne Dekkers (links) en bestuurder Stichting OOH Annelies Smits (rechts) tekenen overeenkomst ontwerpopdracht schoolgebouw OBS De Velduil.

© OBS Velduil, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®